Otwarcie siłowni zewnętrznych – ,,STARiZ”

W niedzielę 23 czerwca br. w Pawłosiowie w ramach realizacji projektu współpracy pn. Siłownie Terenowe – Aktywność, Ruch i Zdrowie – akronim STARiZ realizowanego przez 3 partnerów: Lokalną Grupę Działania „Pogórze Przemysko Dynowskie”, Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz  Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” odbyła się impreza inaugurująca otwarcie siłowni terenowych.

Na zlecenie partnerów projektu wydarzenie zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie. Po uroczystym powitaniu przez konferansjera zebranych uczestników imprezy Wójt Gminy Pawłosiów Pan Mariusz Reń, Prezes Zarządu LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Pani Regina Wajda, Prezes Zarządu LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” Pan Jacek Grzegorzak oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD Pan Stanisław Wielgos dokonali otwarcia siłowni poprzez wspólne przecięcie wstęgi po czym ks. dziekan Jan Jagustyn  dokonał poświęcenia siłowni. Pani Regina Wajda – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie   powitała zaproszonych gości, partnerów projektu oraz lokalną społeczność. Prezes Zarządu LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” Pan Jacek Grzegorzak przybliżył uczestnikom imprezy cel projektu oraz wyraził zadowolenie z nawiązanej między partnerami współpracy. Po uroczystym otwarciu instruktorzy z Fitness Klub Active Style w Jarosławiu zaprezentowali sposób użytkowania poszczególnych urządzeń siłowni.  Na placu przy Urzędzie Gminy skupiono stoiska z lokalnymi potrawami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich zlokalizowane na terenie wszystkich partnerów projektu współpracy.

Z obszaru naszego LGD wystawiły się następujące KGW:

– KGW Wólka Ogryzkowa (gmina Tryńcza),

– KGW Krasne (gmina Adamówka),

– KGW Zapałów (gmina Wiązownica),

– KGW Pigany (gmina Sieniawa),

– KGW Brzyska Wola (gmina Kuryłówka),

– Stowarzyszenie ,,Razem w przyszłość” z Morawska (gmina Jarosław).

 Każda LGD miała również swoje stoisko na którym przygotowano dla uczestników imprezy materiały promocyjne związane z realizacją projektu oraz bieżącą działalnością. Na telebimie odtworzono film promocyjno – instruktażowy obrazujący 29 nowopowstałych siłowni terenowych oraz sposób ich właściwej eksploatacji. Pracownicy Fitness Klub Active Style w Jarosławiu byli wspaniałymi animatorami czasu prezentując zebranym ćwiczenia ruchowe. Przeprowadzili oni również szereg konkurencji sprawnościowych cieszących się wielkim zainteresowaniem, za które wręczono nagrody, natomiast na najmłodszych czekały atrakcje w postaci dmuchanego placu zabaw, waty cukrowej czy popcornu.

Serdecznie dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pawłosiowie, partnerom projektu współpracy, Fitness Klub Active Style w Jarosławiu, paniom z KGW oraz wszystkim uczestnikom imprezy.