Informacja dla wnioskodawców

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD informuje, że zmianie uległ Załącznik nr 2 ,,Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR” do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00022-6933-UM0910003/15 z dnia 23.05.2016 r. 

Nabór wniosków w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej zostanie ogłoszony w II półroczu 2019 r. 

Ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami zostaną zamieszczone w zakładce PROW 2014 – 2020 —> Ogłaszane nabory.

Harmonogram planowanych naborow