Warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.) Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniu 11 stycznia 2019r. w Wólce Ogryzkowej   przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

– realizacji finansowej i rzeczowej LSR,

– jakości wybieranych projektów,

– adekwatności kryteriów,

– zmian społeczno – gospodarczych,

– przydatności wskaźników,

– naborów dla beneficjentów.

W trakcie warsztatów, zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2018 roku oraz została przeprowadzona dyskusja wraz z wypełnieniem ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalnej Grupy Działania. Ponadto Pani Agnieszka Lasek – p.o. Dyrektora Biura LGD  przedstawiła przygotowany Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju za 2018 roku.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.