Spotkanie pn. ,,Wspieranie beneficjentów LSR w realizacji projektów”

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – LGD zaprasza beneficjentów z gmin należących do obszaru LGD  na spotkanie pt: „Wspieranie beneficjentów LSR w realizacji projektów”.

 Spotkanie odbędzie się 28.06.2018r. (czwartek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- LGD oraz pod nr telefonu: 16 642 23 20, 609 171 706

Do pobrania:

plakat – spotkanie dla beneficjentów z gmin należących do obszaru LGD