Nabór na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w okresie od 5 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r.  zostały ogłoszone nabory w zakresie ,,Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalnej oraz w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Budowa lub rozbudowa placów zabaw.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce PROW 2014 -2020 -> Ogłaszane nabory.