Projekt pn. ,,Kobiety na start”

W związku z rozpoczęciem przez Stowarzyszenie Park Inicjatyw oraz firmę AMD GROUP Michał Drymajło realizację projektu pn. „Kobiety na start!”, serdecznie zapraszamy do skorzystania z  bezpłatnego wsparcia dla kobiet pozostających bez zatrudnienia.

Do projektu przyjmujemy osoby, które:

 • są w wieku powyżej 29 lat (mają ukończony 30 r.ż.);
 • zamieszkują województwo podkarpackie w jednym z powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, niżański, przemyski, przeworski, strzyżowski, leski (w rozumieniu przepisów KC);
 • posiadają status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • posiadają niskie i wyższe kwalifikacje.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • 5 – miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe w wysokości 1280,66 zł brutto/mc,
 • szkolenia zawodowe i komputerowe ze stypendium szkoleniowym,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć,
 • indywidualne konsultacje z trenerem rozwoju kariery,
 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • wsparcie pośrednika pracy.

W razie ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: 882 870 003,
 • mailowy: a.kalandyk@amd-group.pl,
 • bezpośredni z Biurem Projektu czynnym codziennie od poniedziałku do piątku 
  w godzinach 08.00-16.00:

Biuro projektu „Kobiety na start!” 
AMD Group Michał Drymajło

 1. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro) 35-001 Rzeszów