Informacja dla beneficjentów

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje beneficjentów, którzy złożyli wnioski w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach naboru trwającego od 31.12.2016 r. do 19.01.2017 r. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i  w zakresie rozwijania działalności gospodarczej o nadal trwającej weryfikacji wniosków przez Urząd Marszałkowski  Województwa Podkarpackiego.

Poniżej zestawienie dotyczące realizacji poddziałania 19.2 według stanu na dzień 31.12.2017 r. , które zostało sporządzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w dniu 15.01.2018 r.

scan0010

scan0011

scan0012