„Biznes Inicjator”

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r. życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.

Jednocześnie Uczestnik Projektu obligatoryjnie musi spełniać następujące kryterium – posiadać co najmniej troje dzieci do 18 roku życia.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane od 19 września do 2 października 2017 r.

Projekt obejmuje całe Województwo Podkarpackie.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość otworzenie własnej działalności gospodarczej:

•             Wsparcie szkoleniowo-doradcze;

•             Dotacja inwestycyjna w wysokości do 23 300 zł;

•             Wsparcie pomostowe w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Olszyńska – specjalista ds. realizacji projektu

Centrum Organizacyjno-Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

tel. (0-17) 86 76 258

e-mail: kolszynska@rarr.rzeszow.pl