Zmiana terminu szkolenia w gminie Tryńcza

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje o zmianie terminu szkolenia dotyczącego poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Szkolenie  odbędzie się 19 października 2016 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Tryńczy.