SZKOŁA DZIEDZICTWA. PROJEKT 966

Społeczność  Szkoły Podstawowej z Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy w Gminie Kuryłówka uczciła rok 966 licznymi happeningami związanymi z początkami państwa polskiego: Pożegnanie Światowida, Msza św. z inscenizacją chrztu i zaślubin Mieszka z Dobrawą dla lokalnej społeczności,  Życie codzienne w kraju Mieszka, quest  Z Lednicy do Dąbrowicy, przeprowadzono  warsztaty
i konkursy historyczne, oglądano wystawy i filmy.

 

Pomysł na projekt powstał w wyniku poszukiwania przez nauczycieli historii sposobu innowacyjnego upamiętnienia 1050. rocznicy chrztu Polski, a bramapoznania.pl okazała się doskonałą inspiracją dla podejmowanych działań.

Przygotowując się do projektu społeczność Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy rozpoczęła promocję
i zaprosiła partnerów do współpracy tj. uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy, Parafię Rzymskokatolicką w Kolonii Polskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce i Wiejski Dom Kultury w Kolonii Polskiej, Bibliotekę Publiczną w Dąbrowicy, świetlice środowiskowe, Zagrodę Edukacyjną Międzyczas w Cieplicach, władze gmin Kuryłówka i Adamówka, PKS Leżajsk oraz rodziców
i lokalną społeczność. Utworzono zespół koordynujący działania i dokonano zgłoszenia na portalu bramapoznania.pl. Przeszkolono nauczycieli na temat innowacji w nauczaniu, w tym storytelling, questing, sketchnoting, neurodydaktyka w codzienności szkolnej, flipped classroom. Ćwiczyliśmy umiejętności interpersonalne i pracę w grupie.

Cele:

–        upamiętnienie jubileuszu 1050.rocznicy chrztu Polski w lokalnej społeczności przez cykliczne nieszablonowe działania, odbiegające od typowego sposobu obchodzenia rocznic i świat państwowych

–        pobudzenie świadomości dziedzictwa historycznego i pielęgnowanie historii naszej Małej Ojczyzny na tle wydarzeń z historii Polski

–        pokazanie, że w małej wiosce na skraju lasu przy pomocy skromnych nakładów można  realizować ciekawe przedsięwzięcia

–        rozwój kompetencji z zakresu wiedzy historycznej, umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, współpracy w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych

–        wzmocnienie patriotyzmu

–        adaptacja metody projektu i metod innowacyjnych do bieżącej pracy szkolnej i włączanie lokalnego środowiska do współpracy

–        wyzwolenie pozytywnej energii społecznej w lokalnym środowisku

–        radość i zabawa w procesie edukacyjnym

Realizacja

Projekt polegał na podjęciu szeregu innowacyjnych działań związanych z rocznicą przyjęcia chrztu przez Polskę i nawiązaniu w tym celu współpracy z partnerami przy współudziale lokalnej społeczności.
W ramach działań odbyły się  happeningi i akcje z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i metod pracy.

Twórczo w bibliotece

Promując działania przeprowadzono warsztaty historyczne min. metodami storytellingu i sketchnotingu, czytanie legend, inscenizacje o początkach naszego państwa np. Chrzest Polski i woja Mściwoja, zajęcia muzyczne i plastyczne, starsi uczniowie obejrzeli film pt Stara Baśń. Prezentowano wystawę  ilustrowanej sagi P. Janowczyka 966 Książę Mesco oraz grafikę Chrzest 966 E. Pawlikowskiej. Uczniowie omawiali relacje z przebiegu uroczystości w Gnieźnie, Poznaniu i Ostrowie Lednickim.

Konkursy uruchamiają nasze zmysły

Zorganizowano konkurs plastyczno-techniczny Światowid-patrzący w cztery strony świat, w którym  uczniowie wykonali przestrzenny posąg  Światowida oraz kaligraficzny Polacy piszą od czasów Mieszka, w którym piórem na wzór pierwszych mnichów, przepisywali fragmenty Biblii.

Jubileuszowa Msza św. i pielgrzymka wiary

Odbyła się uroczysta Msza św. w kościele parafialnym w Kolonii Polskiej dla lokalnej społeczności, podczas której uczniowie zaprezentowali inscenizację przybycia Dobrawy, zaślubiny oraz chrzest Mieszka i zapewnili oprawę muzyczną na bazie wydanego przez szkołę Śpiewnika Jubileuszowego. Odbyto pielgrzymkę wiary, a przy Kaplicy ks. S. Szpetnara budowniczego kościoła parafialnego i parafii wspartej przez Czartoryskich, odtworzono jego biografię.

Happening Pożegnanie Światowida

W Domu Kultury w Kolonii Polskiej pożegnano Światowida, spalono jego posag symbolicznie żegnając dawne wierzenia słowiańskie i zorganizowano radosne ognisko integracyjne.

Dzień w kraju Mieszka

Życie codzienne w kraju Mieszka to happening i warsztaty w zagrodzie edukacyjnej Międzyczas
w Cieplicach
. Dzieci wypiekały chleb, doiły kozy, karmiły zwierzęta, warzyły ser, tkały, wyrabiały naczynia z gliny i świece z wosku pszczelego. Poznawały meandry rzemiosł dawnych tj. bartnika, garncarza, piekarza, serowara, tkacza oraz trudy pracy kmiecia. Artystycznie przedstawiły gród średniowieczny, wykonując makiety z masy solnej i plenerowy obraz, malując własnymi dłońmi.

Quest Z Lednicy do Dąbrowicy

Uczniowie utworzyli plemiona Polan, Wiślan, Lędzian i Mazowszan, które ruszyły szlakiem Z Lednicy do Dąbrowicy. A droga wiary od historycznych początków na ziemiach polskich poprowadziła z Wielkopolski na podkarpacką ziemię. Wędrowali śladami chrześcijaństwa, goszcząc w czterech zagrodach, tam czekały ich zadania, zagadki, konkursy interdyscyplinarne i sprawnościowe.

Efekty

Nowoczesny patriotyzm w nieszablonowej formie w Roku Jubileuszu pobudził lokalną społeczność do aktywności Małej Ojczyźnie – sprawdziliśmy i to się udaje! Społeczność szkolna i lokalna małej podkarpackiej wioski pogłębiła wiedzę i świadomość dziedzictwa historycznego, czerpiąc radość
z podjętego we wspólnocie działania z nadzieją na jego kontynuację.

 

Pięknie dziękujemy wszystkim aktywnym i zaangażowanym partnerom i uczestnikom lokalnego Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski.

 

koordynator projektu, nauczyciel historii – Elżbieta Darnia

dyrektor szkoły, nauczyciel historii  – Małgorzata Leja

 

Koniecznie obejrzyj film, bo słowa w pełni nie oddadzą kolorytu naszych nietypowych działań! Warto! Naprawdę warto!

https://youtu.be/JAUuq_I7Y6Y

 http://portal.bramapoznania.pl/projekt/?id=190

 http://www.spdabrowica.pl

 http://www.kurylowka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=19&strona=1&sub=9&schemat