Wzory wniosków,umów…

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnione zostały wzory wniosków, umów i innych dokumentów w tym biznes planu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wzory umów , dokumentów