Spotkania konsultacyjne

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania rozpoczęła działania zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju  kierowanej przez społeczeństwo na nowy okres programowania 2014 – 2020. W związku z tym na terenie 6 gmin należących do LGD, tj. gmina Adamówka, Kuryłówka, Jarosław, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica przeprowadzane są spotkania konsultacyjne, w których udział biorą mieszkańcy, przedsiębiorcy, sołtysi, radni, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Klubów Sportowych oraz inni członkowie organizacji działających na terenie gminy. Konsultacje społeczne prowadzone są przez Panią Annę Machała – Dyrektora Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu”. Podczas spotkania uczestnicy debatują i przedstawiają potrzeby i oczekiwania,  wypełniają karty propozycji projektu oraz kwestionariusz ankiety. Opinie, wskazówki i uwagi przedstawiane podczas spotkań posłużą LGD  m. in. do określenia celów strategicznych oraz rodzaju i zakresu projektów, które będą mogły być dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020.

Spotkania konsultacyjne odbyły się w 5 gminach, tj.

– gmina Sieniawa – 03 września br.

– gmina Jarosław – 04 września br.

– gmina Adamówka – 08 września br.

– gmina Tryńcza – 09 września br.

– gmina Wiązownica – 10 września br.

Do przeprowadzenia pozostaje jeszcze jedno spotkanie konsultacyjne w gminie Kuryłówka 

w dniu 16 września br. o godz. 11.00 w Strażnicy OSP w Kuryłówce, na które serdecznie zapraszamy.