Wizyta studyjna na Polesiu

Już po raz kolejny Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniach 6 – 8 maja br. zorganizowało szkolenie połączone z wizytą studyjną dla lokalnych liderów pn. ,,Dobre praktyki w zakresie produktu lokalnego, jako środka do zachowania i promocji dziedzictwa kulturalnego i turystycznego” na terenie Polesia. W szkoleniu udział wzięło 15 lokalnych liderów oraz przedstawiciele różnych instytucji zainteresowanych prowadzeniem i rozwijaniem przedsiębiorczości pod kątem m. in. świadczenia usług w zakresie turystyki, agroturystyki oraz możliwości pozyskania innych dodatkowych dochodów z wykorzystaniem produktu lokalnego  z terenu LGD Kraina Sanu.

Prowadzący szkolenie Pan Marek Pomietło przedstawił specyfikę wytwarzania oraz promocji produktów lokalnych stosowanych na terenie Polesia, które możemy wykorzystać promując swoje produkty lokalne na terenie LGD Kraina Sanu, jak również na terenie Podkarpacia.Lokalni liderzy podczas trzydniowego szkolenia poznali atrakcje turystyczne poleskiego terenu. Podczas pierwszego dnia wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili m. in. Włodawę, Poleski Park Narodowy, Muzeum PPN, ścieżkę edukacyjną oraz ośrodek ochrony żółwia błotnego. Drugi dzień szkolenia rozpoczął się bardzo aktywnie, a mianowicie od marszu z kijkami nw brzegiem Jeziora Białego. Następnie uczestnicy zwiedzili  muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie oraz gościli w placówce Straży Granicznej w Sławatyczach. Ogromną atrakcją był spływ kajakowy rzeką Bug do Jabłecznej, po którym można było zobaczyć Monastyr Prawosławny. Bardzo interesująca okazała się wizyta u Ernesta Kacy

w Lisznej, podczas której uczestnicy dowiedzieli się jak produkować i przetwarzać kaszę jaglaną i gryczaną. Gospodarz zaprezentował 100-letnią drewnianą maszynę do obróbki kaszy, która służy do dnia dzisiejszego. Następnie uczestnicy wizyty studyjnej  udali się do prywatnego muzeum Olędrów w Mościach Dolnych, a następnie zwiedzali z przewodnikiem Sanktuarium Maryjne, Bazylikę oraz Kalwarię w Kodniu. Wieczorem przy wspólnym ognisku został zaprezentowany pokaz pieczenia sękacza. W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy zwiedzili Chełm i Zamość.

Na końcu wizyty studyjnej prowadzący szkolenie wręczył uczestnikom poleskie produkty lokalne, m. in. miód z fasoli, kaszę jaglaną, makarony gryczane, woskowe świece oraz materiały promocyjne.