Badania socjologiczne w „Krainie Sanu”

Na obszarze  Stowarzyszenia „Kraina Sanu”- Lokalnej Grupy Działania prowadzone są badania  wpływu zrealizowanych w latach 2010-2014 projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader. Badania prowadzone są przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagielońskiego . Na obszarze siedmiu gmin należących do „ Krainy Sanu” tj. Adamówka, Grodzisko  Dolne,  Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza, Wiązownica prowadzone są badania fokusowe oraz przeprowadzane są ankiety ewaluacyjne.   Wyniki badań posłużą do wsparcia rozwoju turystyki na obszarze LGD , oraz stanowić będą punkty odniesienia do podejmowania kolejnych działań w nowym okresie programowania 2014 -2020.