„Leader kredką malowany”

Po raz pierwszy Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD zorganizowało konkurs plastyczny pn. „Leader kredka malowany” , który skierowany został do uczniów  klas 4-5 szkół podstawowych z obszaru działania LGD.  Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży tematyką związaną z Unią Europejską , a przede wszystkim  Programem Leader  i działaniami podejmowanymi przez LGD w ramach tego Programu oraz  inwestycjami  zrealizowanymi  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze działania „Kraina Sanu”. Uczniowie zilustrowali swoją wiedzę  w formie prac plastycznych ,które wykonane zostały różnymi technikami  plastycznymi m.in. : rysunkowo-graficznymi , malarskimi oraz przestrzennymi. Najciekawsze prace plastyczne zostaną wykorzystane jako ilustracje w publikacji przygotowywanej przez nasze Stowarzyszenie, podsumowującej cały okres programowania 2007-2013.