Nabór ogłoszony!

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” .

Informacja o naborze – odnowa

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków EU

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków EU – wersja edytowalna

Lokalne kryteria wyboru operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji– wersja edytowalna

Minimalne wymagania – wersja edytowalna

Minimalne wymagania

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD  – wersja edytowalna