Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór !

Prezes ARiMR informuje o uruchomieniu czwartego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 312  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w terminie od 15 kwietnia – 26 kwietnia 2013 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ” Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz.883, z późn. zm.).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, ekonomicznego planu projektu oraz wzory załączników wraz z instrukcjami ich wypełnienia są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl .

Informacje na temat działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” udzielane są w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR Rzeszów Al. T. Rejtana 36 (17 875 60 00) oraz pod numerem bezpłatnej infolini 0 800 38 00 84 .