III Edycja Konkursu Bożonarodzeniowego w Kuryłówce

W niedzielę, 16 grudnia w Zespole Szkół w Kuryłówce odbyła się III Edycja Konkursu Bożonarodzeniowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod patronatem Wójta Gminy Kuryłówka.

Konkurs bożonarodzeniowy miał na celu podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez kultywowanie i popularyzację sztuki ludowej, aktywizację i pobudzenie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez zaangażowanie w aranżację i budowę szopek bożonarodzeniowych oraz przygotowania innych elementów dekoracyjnych związanych z tematyką bożonarodzeniową, wzbogacanie wiedzy o tradycjach, obrzędach oraz zwyczajach lokalnych oraz ożywienie poczucia obowiązku pielęgnowania zwyczajów i obrzędów. Konkursem został objęty cały obszar działania Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD.

W konkursie wzięły udział koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, podopieczni świetlic środowiskowych, osoby fizyczne – dorośli oraz dzieci – finaliści gminnych konkursów bożonarodzeniowych.

Wszystkich zebranych powitał wójt gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce Pan Leszek Połeć. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Stanisław Wielgos i dyrektor Biura Magdalena Rachfał.

Uczestnicy konkursu rywalizowali w 2 kategoriach: szopka bożonarodzeniowa i ozdoba świąteczna, stroik.  Do konkursu zgłosiło się 58 wystawców.

Oceny prac konkursowych podjęło się jury konkursowe w składzie: Pani Krystyna Trojanowska – starszy instruktor ds. folkloru i sztuki ludowej z Centrum Kulturalnego w Przemyślu, Pani Zdzisława Kiełtyka – wiceprezes zarządu Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD oraz Pani Aleksandra Janicka z Kuryłówki. Jury oceniało prace wg następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,  dobór i wykorzystanie materiałów w szczególności naturalnych, powiązania z lokalną tradycją, motywy regionalne, estetyka oraz trwałość pracy oraz pomysłowość wykonania. Podczas gdy komisja konkursowa  dokonywała prac zebrani mogli obejrzeć część artystyczną w wykonaniu zespołów i solistów GOK. Widowisko rozpoczęło się od występu Wiktorii Borek, Justyny Ostrowskiej i Mateusza Pietrycha. Następnie na scenie pojawił się Zespół Tańca Estradowego. Utwory muzyczne wykonały Agata Ostrowska oraz Monika Dziechciarz. Widowisko kolędnicze zaprezentował zespół śpiewaczy ,,Jarzębina” z Kuryłówki , zespół śpiewaczy ,,Leszczyna” oraz Orkiestra Dęta GOK.

Wszyscy uczestnicy wykonali prace z ogromną starannością i pomysłowością, dlatego też jury konkursowe stanęło przed bardzo trudnym zadaniem Po długich obradach komisja podjęła werdykt.

Zwycięzcy konkursu w kategorii ,,Szopka bożonarodzeniowa”:

I miejsce – Świetlica Wiejska w Dąbrowicy

II miejsce – Adrian Pacuła z Morawska

III miejsce – Beata Miś z Wólki Grodziskiej

III miejsce – Danuta Kata z Tryńczy

Wyróżnienie I – Beata Małek z Ryszkowej Woli

Wyróżnienie II – Zuzanna Zamorska i Danuta Młynarska

Wyróżnienie III – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy

 

Zwycięzcy konkursu w kategorii ,,Ozdoba świąteczna, stroik”:

I miejsce – Danuta Małek z Zapałowa

II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Zapałowie

III miejsce Zofia Sokół z Gniewczyny Trynieckiej

III miejsce – Stowarzyszenie ,,Kobiety dla Makowiska”

Wyróżnienie I – Stowarzyszenie ,,Wólczanie” z Wólki Pełkińskiej

Wyróżnienie II – Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawcu

Wyróżnienie III – Maria Drapała z Sieniawy

Po uroczystym wręczeniu nagród na uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez Panie z zespołu śpiewaczego ,,Jarzębina” z Kuryłówki.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy za uczestnictwo w konkursie oraz za poniesiony trud podczas wykonywania szopek bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych.