Szukasz pomocy w założeniu działalności gospodarczej? Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na konsultacje

Poniżej przedstawiamy ofertę Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (PK KSU) działającego przy Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  w zakresie świadczonych usług informacyjno-doradczych.

Punkt Konsultacyjny KSU w Przemyślu oferuje:

 • usługi informacyjne
 • usługi doradcze (asysta) w rozpoczynaniu działalności gospodarczej)
 • usługi doradcze (asysta) w prowadzeniu działalności gospodarczej)

Usługa informacyjna:
Kto może skorzystać z usługi? Przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

Usługa obejmuje:
1) informacje dotyczące m.in.:

 • administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania/ zamykania działalności gospodarczej,
 • możliwości uzyskania finansowania działalności gospodarczej z różnych źródeł,
 • podstawowych informacji nt. usług specjalistycznych KSU,

2) pomoc w skorzystaniu z usług specjalistycznych przydatnych w prowadzeniu firmy (m.in.: usług proinnowacyjnych Krajowej Sieci Innowacji, usług pożyczkowych i poręczeniowych, usług doradztwa w optymalizacji kosztów, usług doradztwa i szkoleń w zakresie prawa i ochrony środowiska, usług Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) oraz usług instytucji finansowych np. banków).
Ile kosztuje? Usługi informacyjne są bezpłatne
Usługa doradcza (asysta) w rozpoczynaniu działalności gospodarczej
Kto może skorzystać z usługi? Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

Usługa obejmuje:

 • konsultacje nt. profilu działalności gospodarczej,
 • analizę SWOT planowanej działalności,
 • analizę form i źródeł finansowania działalności,
 • doradztwo przy wyborze formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pomoc w przygotowaniu biznes planu,
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,

Ile to kosztuje? Usługa jest częściowo odpłatna – klient ponosi jedynie koszt 10% wartości usługi tj. 160 zł brutto
Usługa doradcza (asysta) w prowadzeniu działalności gospodarczej
Kto może skorzystać z usługi? Przedsiębiorcy

Usługa obejmuje doradztwo w następujących obszarach:

 • wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. wypełnianie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego, wypełnianie dokumentów do instytucji publicznych dot. zezwoleń, decyzji i opinii, wypełnianie formularzy w bazie CEIDG),
 • marketing przedsiębiorstwa (m.in.: opracowanie planu marketingowego, zredagowanie opisów oferowanych produktów i usług),
 • organizacja przedsiębiorstwa (m.in.: opracowanie zakresu obowiązków i regulaminu pracy),
 • finanse przedsiębiorstwa (m.in. przygotowanie analizy finansowej przedsięwzięcia do wniosku kredytowego, przygotowanie wniosku do funduszu pożyczkowego wraz z wymaganymi prognozami sprawozdań finansowych).

Ile to kosztuje? Usługa jest częściowo odpłatna – klient ponosi jedynie koszt 10% wartości usługi tj. 240 zł brutto

Usługi świadczone przez PK KSU są finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Zapraszamy korzystania do bezpłatnych usług informacyjnych w PK:
Osobiście – w siedzibie PK bądź na dyżurze:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,

ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl,

czynny w godzinach: 8.00 – 16.00, Poniedziałek – Piątek
Dyżury konsultantów PK KSU: Jarosław (Urząd Gminy)

ul. Piekarska 5, (sala narad – II piętro)

Pierwsze cztery środy w miesiącu (w godz. 9-13)

Telefonicznie – tel: (16) 670-27-49

Elektronicznie – wypełniając formularz zamieszczony na stronie http://www.parr.pl/formularz.php

Więcej informacji:  http://www.parr.pl/