Leżachowski piknik

15 sierpnia br. w Wiejskim Domu Kultury w Leżachowie odbył się Piknik Leżachowski. Impreza stanowiła podsumowanie pracy trzech projektów realizowanych w miejscowości Leżachów. Jednym z nich jest projekt pn. ,,Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania dzieci i seniorów” zainicjowanego przez Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalną Grupę Działania dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dwa kolejne projekty pn. ,,Piękna nasza wioska cała” i ,,Leżachowski Piknik” były możliwe do zrealizowania dzięki dofinansowaniu w ramach działania ,,Granty Krainy Sanu”.

Organizatorami imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich z Leżachowa,  Pan Ryszard Szozda – sołtys Leżachowa oraz Pani Lidia Mróz – radna Rady Miejskiej w Sieniawie. Wśród zaproszonych honorowych gości nie zabrakło burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia oraz zastępcy burmistrza  Janusza Świta.

W okresie wakacyjnym dla wszystkich chętnych osób odbywały się różnorodne zajęcia, dzięki którym każdy znalazł coś dla siebie, m. in. warsztaty z rękodzieła, zajęcia plastyki i techniki decoupage, nauka tańca, piesze wycieczki, ogniska, zabawy ruchowe i gry w plenerze oraz rajdy Nordic Walking. Efekty prac wykonywanych podczas warsztatów można było podziwiać w trakcie trwania imprezy. Organizatorem i opiekunem grup uczestniczących w projektach była Pani Lidia Mróz – jak twierdzi celem podejmowanych na zasadzie wolontariatu działań jest integracja, umacnianie więzi ze swoją ,,Małą Ojczyzną”, rozwój zainteresowań dziedzictwem kulturowym oraz propagowanie aktywnego wypoczynku. Nie obeszło się również bez słów podziękowania i uznania wypowiedzianych przez Panią Lidię dla osób, bez których realizacja projektu nie była by możliwa: Pani Magdalenie Rachfał – dyrektorowi biura LGD ,,Kraina Sanu” oraz wolontariuszom: Pani Marii Drapale,  Pani Genowefie Wikierze i Panu Pawłowi Wikierze. W ramach podziękowania ww. osoby otrzymały symboliczne ,,Leżachowskie Niezapominajki”, natomiast uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Interesującą częścią pikniku okazał się występ dziewczęcej grupy tanecznej, jak również taniec współczesny w wykonaniu grupy młodzieży.

Najbardziej oczekiwanym przez publiczność punktem programu był występ kabaretu ,,Big Baby” pod kierownictwem Pani Elżbiety Kozyry. Podczas występu kabaretu zgromadzona publiczność świetnie się bawiła. Podczas występów wszyscy mogli skosztować lokalnych leżachowskich potraw przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Leżachowa.