Informacja dotycząca oceny operacji przez Radę Programową LGD

W dniu 16 sierpnia br. Rada Programowa Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania dokonała oceny wniosków złożonych w ramach działania „małe projekty” oraz „odnowa i rozwój wsi”, w naborze trwającym od 29 czerwca do 27 lipca 2012r., pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Sanu oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Poniżej do pobrania:

Lista ocenionych operacji Odnowa i rozwój wsi 2012

Lista ocenionych operacji Małe projekty 2012