Nadsańskie śpiewanie w Surochowie

Stowarzyszenie „Kobiety Aktywne w Surochowie” zaprasza grupy śpiewacze z całego terenu LGD Kraina Sanu do zgłaszania udziału w PRZEGLĄDZIE GRUP ŚPIEWACZYCH DUŻYCH I MAŁYCH w Surochowie „NADSAŃSKIE ŚPIEWANIE”.

Zamysłem przeglądu jest przedstawienie i przypomnienie dawnych pieśni śpiewanych przez naszych przodków ze szczególnym uwzględnieniem folkloru dziecięcego i młodzieżowego.

Przegląd odbędzie się 19 sierpnia 2012 r.

Realizacja projektu  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  działanie „małe projekty”.

Surochów regulamin

Karta zgłoszenia Surochów