Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń w Krainie Sanu

Jednym z podstawowych przedmiotów działalności Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania są działania związane z mobilizowaniem mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nasze Stowarzyszenie od początku czerwca br. rozpoczęło realizację projektu pn: „Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania dzieci i seniorów” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Działania zaplanowane w projekcie sprzyjać będą aktywizacji i integracji międzypokoleniowej poprzez wspólne zajęcia seniorów z dziećmi i młodzieżą m.in. warsztaty kulturalne, zajęcia rekreacyjno – zdrowotne z instruktorami nordic walking, spotkania z wizażystką, wyjazdy do muzeum. Zajęcia realizowane będą w grupach min. 25-osobowych  na terenie każdej z  7 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania tj.: Adamówki, Grodziska Dolnego, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy.

Podsumowanie projektu będzie połączone z wystawą prac wykonanych podczas warsztatów kulturalnych, zostanie zaprezentowany dorobek artystyczny grup z terenu LGD. Na zakończenie projektu zostanie opracowany i wydany pamiątkowy album,  stanowiący  doskonałą promocję i przykład dobrej praktyki w podejmowaniu inicjatyw międzypokoleniowych.

W obecnej chwili trwają zapisy uczestników, osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszania się u osób wskazanych na plakatach lub do Biura Stowarzyszenia.