LGD Kraina Sanu na „Konkursie Wielkanocnym” w Grodzisku Górnym

15 kwietnia 2012 w Grodzisku Górnym równolegle z XX Podkarpacką (IX Ogólnopolską) Paradą Straży Wielkanocnych  odbyła się kolejna edycja „Konkursu Wielkanocnego” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Główną ideą konkursu jest podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi poprzez przygotowywanie potraw wielkanocnych charakterystycznych dla regionu podkarpackiego i popularyzacja sztuki ludowej. Konkurs ma również na celu integrację środowiska wiejskiego oraz pobudzenie aktywności mieszkańców.

więcej...

Nowy formularz wniosku na „małe projekty”

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r.

Zmiana formularza wniosku o przyznanie pomocy związana jest ze zmianą przepisów prawnych.

Wniosek o przyznanie pomocy MP 6z 18.04.2012

Instrukcja wypełniania wniosku MP 6z 16.04.2012

Zmiana poziomu refundacji „małych projektów”

Informujemy, że 5 kwietnia br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

więcej...

Podsumowanie 2011 roku

W dniu 28.03.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.

Głównym tematem zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności za 2011r., sprawozdania z działalności Rady Programowej za 2011r., przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej do ww. sprawozdań oraz sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za lata 2009 – 2011.

więcej...

Zmagania wielkanocne rozstrzygnięte

Galeria zdjęć z konkursu

W niedzielę, 25 marca br. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sieniawie, odbył się finał III Edycji Konkursu ,,Pisanka i Ozdoba Wielkanocna” zorganizowany przez Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia.

Konkurs miał na celu propagowanie tradycji ludowej związanej z obyczajami wielkanocnymi w środowisku lokalnym. Konkursem został objęty cały obszar działania Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Gminy: Adamówka, Grodzisko Dolne, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica.

więcej...

Zagroda edukacyjna

Zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z dokumentacją umożliwiającą wstąpienie do Sieci Zagród Edukacyjnych.

Zasady przynależności do sieci gospodarstw edukacyjnych

więcej...