Zmiana poziomu refundacji „małych projektów”

Informujemy, że 5 kwietnia br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

więcej...

Podsumowanie 2011 roku

W dniu 28.03.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.

Głównym tematem zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności za 2011r., sprawozdania z działalności Rady Programowej za 2011r., przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej do ww. sprawozdań oraz sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za lata 2009 – 2011.

więcej...

Zmagania wielkanocne rozstrzygnięte

Galeria zdjęć z konkursu

W niedzielę, 25 marca br. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sieniawie, odbył się finał III Edycji Konkursu ,,Pisanka i Ozdoba Wielkanocna” zorganizowany przez Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia.

Konkurs miał na celu propagowanie tradycji ludowej związanej z obyczajami wielkanocnymi w środowisku lokalnym. Konkursem został objęty cały obszar działania Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, Gminy: Adamówka, Grodzisko Dolne, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica.

więcej...

Zagroda edukacyjna

Zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z dokumentacją umożliwiającą wstąpienie do Sieci Zagród Edukacyjnych.

Zasady przynależności do sieci gospodarstw edukacyjnych

więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza  wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania zwołanym na dzień 28 marzec 2012r. godz. 12.00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Tryńcza.

więcej...

III Edycja Konkursu Pisanka i Ozdoba Wielkanocna


Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Sieniawa zaprasza wszystkich mieszkańców Lokalnej Grupy Działania do udziału w  III Edycji Konkursu „Pisanka i ozdoba wielkanocna”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wielkanocnego znajdują się w regulaminie konkursu:

więcej...