Zakończenie naboru wniosków

W wyniku przeprowadzenia naboru wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ” trwającego od 10 października 2011r.  do 28 października 2011r. Rada Programowa 22 bm.  wybrała wnioski do dofinansowania w ramach LSR.

Poniżej znajduje się lista rankingowa:

Lista wnioskow wybranych do dofinansowania w ramach LSR_(1)

Tablice informacyjne PROW do odbioru

Informujemy, że Samorząd Województwa Podkarpackiego zlecił wykonanie kolejnej tury tablic informacyjnych i reklamowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po tablice mogą zgłaszać się Beneficjenci działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW 2007-2013.

Tablice informacyjne i reklamowe PROW 2007-2013 można odebrać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, piętro IV, pokój 430.
Więcej informacji można uzyskać u p. I.Kochan-Warownej tel.: 17 747 69 48.

źródło:http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/prow/aktualnosci/151111_prow_tab

Szkolenie dla Członków Zarządu i Rady Programowej

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD zaprasza wszystkich Członków Zarządu i Członków Rady Programowej na szkolenie pt: ” Realizacja lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD Kraina Sanu w kontekście osiągnięcia założonych celów i wykonania zobowiązań zapisanych w umowie ramowej”

Termin: 17 listopad 2011 r. godz. 9.30 

Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD , Tyńcza 127

„Zapiekanka w ptysiowym cieście z grzybami” wyróżniona!

14 października 2011r. w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej  Artykułów Rolno – Spożywczych w Rzeszowie wręczono wyróżnienia przedstawicielom Lokalnych Grup Działania za przygotowanie i prezentację potraw regionalnych podczas „III Targów Lokalnych Grup Działania Województwa Podkarpackiego”, które odbyły się 10 września br.  Podczas targów nasze stoisko reprezentowane było przez Koło Gospodyń Wiejskich z Tryńczy. Panie przygotowały wspaniałe lokalne przysmaki a wśród nich wyróżnioną za wyjątkowy smak, estetykę podania i oryginalność produktu „Zapiekankę w ptysiowym cieście z grzybami”.

Informacja dla beneficjentów

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa działania informuje, iż na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia w dniu 17.10.2011r. dokonano korekty list wniosków
o przyznanie pomocy wybranych do finansowania oraz list wniosków nie wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Sanu.

więcej...

Wizyta studyjna w Lokalnej Grupie Działania Dunajec Biała

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zorganizowało w dniach 06-07 października 2011 r. szkolenie pn. „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie sieciowego produktu turystycznego” połączone z wizytą studyjną w Lokalnej Grupie Działania Dunajec Biała.

W szkoleniu wzięła udział 15 – osobowa grupa liderów z obszaru objętego LSR, działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnych a także  osoby zainteresowane rozwojem turystyki wiejskiej prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, zainteresowane tworzeniem pakietów turystycznych.

Uczestnicy zapoznali się z zasadami sieciowego produktu turystycznego, tworzeniem lokalnych organizacji turystycznych a ponadto uczestniczyli w warsztatach dotyczących tworzenia pakietów turystycznych.

więcej...