Nadsańskie śpiewanie w Surochowie

Stowarzyszenie „Kobiety Aktywne w Surochowie” zaprasza grupy śpiewacze z całego terenu LGD Kraina Sanu do zgłaszania udziału w PRZEGLĄDZIE GRUP ŚPIEWACZYCH DUŻYCH I MAŁYCH w Surochowie „NADSAŃSKIE ŚPIEWANIE”.

więcej...

Z wizytą w Skansenie

17 czerwca br. Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania gościło w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Celem wyjazdu była prezentacja dorobku kulturalnego, kulinarnego i artystycznego z terenu LGD.

więcej...

Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń w Krainie Sanu

Jednym z podstawowych przedmiotów działalności Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania są działania związane z mobilizowaniem mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nasze Stowarzyszenie od początku czerwca br. rozpoczęło realizację projektu pn: „Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania dzieci i seniorów” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Działania zaplanowane w projekcie sprzyjać będą aktywizacji i integracji międzypokoleniowej poprzez wspólne zajęcia seniorów z dziećmi i młodzieżą m.in. warsztaty kulturalne, zajęcia rekreacyjno – zdrowotne z instruktorami nordic walking, spotkania z wizażystką, wyjazdy do muzeum. Zajęcia realizowane będą w grupach min. 25-osobowych  na terenie każdej z  7 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania tj.: Adamówki, Grodziska Dolnego, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy.

Podsumowanie projektu będzie połączone z wystawą prac wykonanych podczas warsztatów kulturalnych, zostanie zaprezentowany dorobek artystyczny grup z terenu LGD. Na zakończenie projektu zostanie opracowany i wydany pamiątkowy album,  stanowiący  doskonałą promocję i przykład dobrej praktyki w podejmowaniu inicjatyw międzypokoleniowych.

W obecnej chwili trwają zapisy uczestników, osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszania się u osób wskazanych na plakatach lub do Biura Stowarzyszenia.

Zapraszamy na wspólny wyjazd do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniu 17 czerwca br. będzie gościć na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Celem wizyty jest promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania, zaprezentowanie lokalnego dorobku kulturowego, rękodzieła ludowego oraz produktów kulinarnych wytwarzanych metodą tradycyjną.

Zainteresowane osoby, które chciałyby uczestniczyć we wspólnym wyjeździe prezentując swój dorobek kulturalny, artystyczny lub kulinarny zapraszamy do zgłaszania się osobiście do Biura Stowarzyszenia, telefonicznie pod nr tel. 16 6422320 lub na adres e-mail: krainasanu.lgd@gmail.com.

Nabór wniosków w ramach „Grantów Krainy Sanu” ogłoszony!

Zarząd  Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na finansowanie operacji w ramach „Grantów Krainy Sanu”

Termin składania wniosków: od 04 czerwca do 20 czerwca 2012 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się  w regulaminie i poniższych załącznikach

Regulamin naboru wniosków

Wniosek o przyznanie pomocy

Kryteria wyboru operacji

Wzór umowy przyznania pomocy