Wizyta studyjna w Lokalnej Grupie Działania Dunajec Biała

14 października 2011

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zorganizowało w dniach 06-07 października 2011 r. szkolenie pn. „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie sieciowego produktu turystycznego” połączone z wizytą studyjną w Lokalnej Grupie Działania Dunajec Biała. W szkoleniu wzięła udział 15 – osobowa grupa liderów z obszaru objętego LSR, działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnych a...

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze

12 października 2011

Stowarzysznie „Kraina Sanu”- LGD informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji,które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i ” Różnicowanie w kierunku dziłalności nierolniczej” Termin składania wniosków od 10 października 2011r. do 28...

Czytaj więcej »Archiwa