Ogłoszenie o naborze

12 października 2011

Stowarzysznie „Kraina Sanu”- LGD informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji,które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i ” Różnicowanie w kierunku dziłalności nierolniczej” Termin składania wniosków od 10 października 2011r. do 28...

Czytaj więcej »Archiwa