Zaproszenie na Szkolenie

22 lutego 2012
Zaproszenie na Szkolenie

Stowarzyszenie ” Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza na szkolenie z zakresu PROW 2007 – 2013 Oś 4 Leader , „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Szczegółowe informacje w załączniku: Zaproszenie na szkolenie różnicowanie ks

Czytaj więcej »

Hej kolęda, kolęda …czyli bożonarodzeniowe tradycje w Krainie Sanu

14 grudnia 2011

W niedzielę, 11 grudnia w Grodzisku Dolnym w hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II, odbył się konkurs Bożonarodzeniowy, zorganizowany  już kolejny raz przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania, tym razem przy współpracy  Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym, pod patronatem Wójta Gminy Pana Jacka Chmury.  Celem cyklicznie już organizowanego  konkursu...

Czytaj więcej »

Zatrzymajmy smaki przeszłości

14 grudnia 2011

Produkt tradycyjny  związany z danym regionem, to  dzisiaj bardzo popularny  środek do promocji danego regionu. Nasze Stowarzyszenie zainicjowało działania, związane z pomocą osobom z  terenu naszego LGD , zainteresowanym   wpisaniem na listę produktów tradycyjnych  potraw z Krainy Sanu, których oryginalność i wyjątkowość niewątpliwie związana jest z tradycyjną metodą ich wyrobu.   Wiele  produktów lokalnych wytwarzanych...

Czytaj więcej »

Walne Zebranie

5 grudnia 2011

30 listopada br. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Tryńcza odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Stanisław Wielgos przy udziale 52,27% wszystkich członków naszego stowarzyszenia. Na Walnym Zebraniu podjęte zostały uchwały  w sprawie : -zmiany w budżecie LSR -zmiany harmonogramu...

Czytaj więcej »

Zakończenie naboru wniosków

25 listopada 2011

W wyniku przeprowadzenia naboru wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ” trwającego od 10 października 2011r.  do 28 października 2011r. Rada Programowa 22 bm.  wybrała wnioski do dofinansowania w ramach LSR. Poniżej znajduje się...

Czytaj więcej »

Tablice informacyjne PROW do odbioru

15 listopada 2011

Informujemy, że Samorząd Województwa Podkarpackiego zlecił wykonanie kolejnej tury tablic informacyjnych i reklamowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po tablice mogą zgłaszać się Beneficjenci działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW 2007-2013. Tablice informacyjne...

Czytaj więcej »Archiwa