Walne Zebranie

5 grudnia 2011

30 listopada br. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Tryńcza odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Stanisław Wielgos przy udziale 52,27% wszystkich członków naszego stowarzyszenia. Na Walnym Zebraniu podjęte zostały uchwały  w sprawie : -zmiany w budżecie LSR -zmiany harmonogramu...

Czytaj więcej »

Zakończenie naboru wniosków

25 listopada 2011

W wyniku przeprowadzenia naboru wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ” trwającego od 10 października 2011r.  do 28 października 2011r. Rada Programowa 22 bm.  wybrała wnioski do dofinansowania w ramach LSR. Poniżej znajduje się...

Czytaj więcej »

Tablice informacyjne PROW do odbioru

15 listopada 2011

Informujemy, że Samorząd Województwa Podkarpackiego zlecił wykonanie kolejnej tury tablic informacyjnych i reklamowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po tablice mogą zgłaszać się Beneficjenci działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW 2007-2013. Tablice informacyjne...

Czytaj więcej »

Szkolenie dla Członków Zarządu i Rady Programowej

7 listopada 2011

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – LGD zaprasza wszystkich Członków Zarządu i Członków Rady Programowej na szkolenie pt: ” Realizacja lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD Kraina Sanu w kontekście osiągnięcia założonych celów i wykonania zobowiązań zapisanych w umowie ramowej” Termin: 17 listopad 2011 r. godz. 9.30  Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD , Tyńcza...

Czytaj więcej »

„Zapiekanka w ptysiowym cieście z grzybami” wyróżniona!

4 listopada 2011
„Zapiekanka w ptysiowym cieście z grzybami” wyróżniona!

14 października 2011r. w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej  Artykułów Rolno – Spożywczych w Rzeszowie wręczono wyróżnienia przedstawicielom Lokalnych Grup Działania za przygotowanie i prezentację potraw regionalnych podczas „III Targów Lokalnych Grup Działania Województwa Podkarpackiego”, które odbyły się 10 września br.  Podczas targów nasze stoisko reprezentowane było przez Koło Gospodyń Wiejskich z Tryńczy. Panie...

Czytaj więcej »

Informacja dla beneficjentów

21 października 2011

Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa działania informuje, iż na posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia w dniu 17.10.2011r. dokonano korekty list wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania oraz list wniosków nie wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Sanu. Podjęte zostały również uchwały w sprawie wybrania do finansowania wniosków o przyznanie pomocy:...

Czytaj więcej »Archiwa