Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

3 kwietnia 2017
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

31 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tryńcza odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie otworzył pan Stanisław Wielgos – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia sprawozdania finansowego za 2016 r. (bilans, rachunek zysków i strat) oraz sprawozdania Zarządu z działalności  Stowarzyszenia za 2016...

Czytaj więcej »

Zaproszenie na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

29 marca 2017

Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania zaprasza  wszystkich Członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu Walnego Zebrania. Termin zebrania:  31 marca 2017 r. ( piątek ) godz. 10:00 Miejsce zebrania: Sala konferencyjna Urzędu Gminy  Tryńcza   Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za...

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w prelekcji zdrowotnej i rajdzie nordic walking

16 marca 2017
Zaproszenie do udziału w prelekcji zdrowotnej i rajdzie nordic walking

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy serdecznie zapraszają na spotkanie pn. ,,Życie jest bezcennym darem”, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy. Na spotkaniu zostanie wygłoszona prelekcja  przez członków Stowarzyszenia Amazonki Jarosławskie na temat profilaktyki i...

Czytaj więcej »

Konkurs na pisankę wielkanocną

3 marca 2017
Konkurs na pisankę wielkanocną

      Centrum Kulturalne w Przemyślu  ogłasza konkurs na pisankę wielkanocną. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież w kategorii ,,Mistrz – Uczeń”, wykonujące pisanki tradycyjnymi technikami:  batikową, drapaną oraz współczesną, jednak nawiązującą do tradycyjnego wzornictwa naszego regionu. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie/przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz...

Czytaj więcej »

Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – Rozwijanie działalności gospodarczej

28 lutego 2017

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 22 lutego br. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 2/2017 przeprowadzonego w terminie od 30.12.2016 r. do 19.01.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

Czytaj więcej »

Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – Podejmowanie działalności gospodarczej

28 lutego 2017

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 22 lutego br. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017 przeprowadzonego w terminie od 30.12.2016 r. do 19.01.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

Czytaj więcej »Archiwa