Konkurs na pisankę wielkanocną

3 marca 2017
Konkurs na pisankę wielkanocną

      Centrum Kulturalne w Przemyślu  ogłasza konkurs na pisankę wielkanocną. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież w kategorii ,,Mistrz – Uczeń”, wykonujące pisanki tradycyjnymi technikami:  batikową, drapaną oraz współczesną, jednak nawiązującą do tradycyjnego wzornictwa naszego regionu. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie/przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz...

Czytaj więcej »

Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – Rozwijanie działalności gospodarczej

28 lutego 2017

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 22 lutego br. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 2/2017 przeprowadzonego w terminie od 30.12.2016 r. do 19.01.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

Czytaj więcej »

Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – Podejmowanie działalności gospodarczej

28 lutego 2017

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 22 lutego br. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017 przeprowadzonego w terminie od 30.12.2016 r. do 19.01.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady

16 lutego 2017

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD w Tryńczy odbędzie się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonymi naborami wniosków nr 1/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz 2/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Proponowany porządek...

Czytaj więcej »

Nabór zakończony

24 stycznia 2017

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. przeprowadzono nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz...

Czytaj więcej »

Życzenia świąteczne

22 grudnia 2016
Życzenia świąteczne

Czytaj więcej »Archiwa