Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 22 lutego br. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017 przeprowadzonego w terminie od 30.12.2016 r. do 19.01.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Limit dostępnych środków dla powyższego działania wynosi 800 000,00 zł a kwota wsparcia 100 000,00 zł.

więcej...

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w Biurze Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD w Tryńczy odbędzie się posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonymi naborami wniosków nr 1/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz 2/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

więcej...

Nabór zakończony

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania informuje, że w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. przeprowadzono nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej.

W ramach naboru na podejmowanie działalności gospodarczej do Biura Stowarzyszenia złożonych zostało 14 wniosków. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 800 000 zł,
z czego 8 wniosków otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 000 zł.

 Natomiast w ramach naboru na rozwijanie działalności gospodarczej do Biura złożono 4 wnioski. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 600 000,00 zł, z czego 4 wnioski otrzyma dofinansowanie w wysokości 150 000 zł.

więcej...

Szkolenie dla członków Rady, Zarządu i pracowników Biura

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz podejmowania działalności gospodarczej w dniu 19 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tryńczy odbyło się szkolenie pn. ,,Zasady funkcjonowania Rady jako organu decyzyjnego”. 

więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 2/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017

 

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej

więcej...