„Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Tryńcza 2013″

Regulamin naboru wniosków w ramach konkursu grantowego dla gm. Tryńcza 2013

 wniosek o przyznanie pomocy- konkurs grantowy gm. Tryńcza 2013

kryteria wyboru operacji konkurs grantowy dla gm

Umowa przyznania pomocy Nr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Archiwa