Dokumenty LGD/umowy

 

cele ogólne i szczegółowe

Plan osiągania poszczególnych wskaźników

 

Regulamin Pracy Rady (obowiązujący z dnia 14 listopada 2016 r.)

Regulamin Pracy Rady pdf (wersja z 9 listopada 2015 r.)

 

Wykaz grup defaworyzowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa Ramowa :

Str:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Umowa o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4  ”Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”:Archiwa